Om os

Vi har pt. 15 dagplejehjem placeret rundt omkring i kommunens fem distrikter. Nedenfor kan du se en oversigt over placeringen af dagplejehjemmene, samt få et overblik over de fælles rammer for alle Dagplejere.

Kort med vejledende oversigt over dagplejehjemmene i Ballerup Kommune

Dagplejens rammer - det nære, det kære og det tætte

Dagplejen er et kommunalt dagtilbud, som råder over et antal godkendte hjem, der modtager børn i alderen 0-3 år. Når barnet fylder 3 år, tilbydes der plads i et børnehus. 

Hverdagen i Dagplejen er kendetegnet ved en lille børnegruppe, et udviklende læringsmiljø, og et tæt forældresamarbejde. Der er derfor tid og rum til at udforske omverdenen og få fælles oplevelser.

I Dagplejen arbejder vi altid med relationer til alle børn, og dagplejepædagogikkens styrke er barnets tilknytning til få voksne, hvor nærvær og tryghed er i centrum. Vi skaber rum og plads til at se, høre og forstå det enkelte barn gennem det nære, det kære og det tætte. Det gør vi bl.a. gennem:

 • Små børnegrupper
 • Nærvær og tryghed
 • Stimulerende læringsmiljøer
 • Leg og samvær både inde og ude
 • En fast dag om ugen, hvor gruppen af børn og dagplejere mødes i deres lokale Legestue
 • Udflugter og grønne områder
 • Sund og alsidig kost
 • En ekstra base i Dagplejehuset, når dagplejerne er syge eller fraværende af andre årsager.
 • Tæt forældresamarbejde
 • Pædagogisk tilsyn og faglig sparring i dagplejehjemmet
   

Hvis du vil vide mere kan du læse historien om, hvordan en dag i dagplejen ser ud, lige her.

 

Fælles Legestuer

Dagplejen har to Legestuer, hvor Dagplejere og børn mødes i teams én til to gange ugentligt. Det giver børnene mulighed for at udforske omverdenen og få fælles oplevelser, samtidig med at de danner venskaber med andre børn.

Legestuens målsætning er desuden, at give børnene mulighed for at udvikle sociale kompetencer i et fællesskab med andre børn og voksne, og samtidig fremme børnenes personlige udvikling, trivsel, læring og dannelse i en større gruppe.

Dagplejepædagogen deltager også jævnligt på legestuedagen, og et par gange om året kommer andre fagpersoner, som giver sparring og vidensdeling til gavn for både børn og Dagplejere. 

 

Pasning i Dagplejehuset

Når en Dagplejer holder ferie eller er syg, bliver dagplejebørnene afleveret og passet i Dagplejehuset, også kendt som Gæstehuset. 

I Dagplejehuset er der tilknyttet tre pædagoger og to pædagogmedhjælpere, som er der fast. Det sikrer både, at børnene kender dem de skal passes af, og bidrager samtidig til at etablere en tryg relation til Dagplejehuset for både børn og forældre.

Fordi Dagplejehuset ikke er børnenes faste pasningssted, er der et ekstra fokus på at skabe faste rammer og rutiner i hverdagen her. Det sikrer både forudsigelighed og genkedelighed og gør, at børnene kan føle sig trygge - også når de bliver passet i Dagplejehuset.

Dagplejeren kommer jævnligt på besøg i Dagplejehuset, så børnene lærer stedet og de voksne at kende, og der er fast kontakt mellem Dagplejer og Dagplejehusets medarbejdere. Det sikrer at alle holdes opdaterede om hverdagen med børnene, samtidig med at flere kan følge barnets sproglige, motoriske og sociale udvikling. 

 Når barnet er i Dagplejehuset får barnet desuden mulighed for at;

 • opleve nye og spændende læringsmiljøer
 • indgå i nye børnefællesskaber
 • blive præsenteret for lidt større miljøer og nye voksne på en forsigtig måde, hvilket er med til at styrke deres robusthed i en kommende børnehavestart

 

Kost i Dagplejehjemmene

Den rigtige kost i børnenes første leveår har stor betydning for barnets optimale udvikling og forebyggelse af sygdomme senere i livet. Derfor følger Dagplejen Sundhedsstyrelsens og kommunens kostpolitik, og sørger for en sund, varieret og ernæringsrigtig kost i den tid, barnet opholder sig i dagplejehjemmet. Spisetiderne og kosten sammensættes desuden under hensyn til barnets behov.

Der serveres morgenmad inden klokken 8.00, samt formiddags- frokost- og eftermiddagsmåltid. I dagplejehjemmene serveres der økologisk kost indenfor basisvarerne mælk, brød, gryn, frugt og grønt.

Børnene inddrages i madlavningen og borddækningen, og maden serveres på en rar og spændende måde, så børnene oplever måltidet som noget positivt. 

 

Pædagogisk sparring i Dagplejen

I Dagplejen har vi ansat to dagplejepædagoger, som jævnligt mødes med Dagplejerne, både i dagplejehjemmene og i Legestuerne.

Dagplejepædagogerne er uddannet pædagoger, og yder råd og vejledning til Dagplejerne om børnenes trivsel og udvikling. Det skaber et solidt grundlag for, at dagplejepædagogerne kan søge og få løbende sparring om den daglige pædagogiske praksis.

 

Læs mere på Ballerup kommunes fælles hjemmeside for dagtilbud